Stel een Leden Data Type in Constructor Afhankelijk van Parameter

stemmen
3

Ik heb een klasse met een opsomming waarde als een parameter. Het heeft een lid m_ConsistencyErrorsdat een std::set. Ik zou de soort van het orgaan aan constructie afhankelijk van de waarde van de parameter enum stellen.

Als TestType waarde MSG123_CONSISTENCY_TESTIk wil graag m_ConsistencyErrors van het type te zijnstd::set<EnMsg123Param>

Als TestType waarde MSG5_CONSISTENCY_TESTIk wil graag m_ConsistencyErrors van het type te zijnstd::set<EnMsg5Param>

Is er een schone manier om dit te bereiken of moet ik zoek een andere oplossing.

class CMsgConsistencyTest // : public CTestBase // left out for simplicity
{
  enum EnTests
  {
    MSG123_CONSISTENCY_TEST,
    MSG5_CONSISTENCY_TEST,
  };
  enum EnMsg123Param
  {
    Msg123_1,
    Msg123_2
  };
  enum EnMsg5Param
  {
    Msg5_1,
    Msg5_2
  };

public:
  CMsgConsistencyTest(const EnTests TestType) // : CTestBase(TestType) // left out for simplicity
  {
    if (TestType == MSG123_CONSISTENCY_TEST)
    {
      ParameterType = EnMsg123Param; // pseudo code
    }
    else if (TestType == MSG5_CONSISTENCY_TEST)
    {
      ParameterType = EnMsg5Param; // pseudo code
    }
  }

private:
  template<typename ParameterType>
  std::set<ParameterType> m_ConsistencyErrors;
};
De vraag is gesteld op 14/02/2019 om 14:53
user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
1

Je kan dat niet, ParameterType moet weten de hele tijd wanneer u CMsgConsistencyTest en wanneer haar leden toegang totm_ConsistencyErrors

Daarvoor CMsgConsistencyTest kan een template class, voorbeeld te zijn

#include <set>

enum EnMsg123Param
{
 Msg123_1,
 Msg123_2,
};

enum EnMsg5Param
{
 Msg5_1,
 Msg5_2,
 Msg5_3,
};

template<typename ParameterType>
class CMsgConsistencyTest // : public CTestBase // left out for simplicity
{
 public:
  // ...
 private:
  std::set<ParameterType> m_ConsistencyErrors;
};

// and for instance

CMsgConsistencyTest<EnMsg123Param> A;
CMsgConsistencyTest<EnMsg5Param> B;

anders moet u wellicht iets lelijks en katastrofisch en 'niet C ++' als dat doen:

  CMsgConsistencyTest(const EnTests TestType) // : CTestBase(TestType) // left out for simplicity
  {
    if (TestType == MSG123_CONSISTENCY_TEST)
    {
      m_ConsistencyErrors = new set<EnMsg123Param>;
    }
    else if (TestType == MSG5_CONSISTENCY_TEST)
    {
      m_ConsistencyErrors = new set<EnMsg5Param>;
    }
    // else ?
    // probably need to save TestType etc
  }

private:
  void * m_ConsistencyErrors;
antwoordde op 14/02/2019 om 15:10
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more