Query naar 2 meest recente gedateerd records per groep te selecteren

stemmen
0

Met behulp van R, ik wil de twee meest recent gedateerde vermeldingen voor elk UserID grijpen, ervan uitgaande dat er 1 of meer items per gebruikers-ID.

De belangrijkste elementen van mijn gegevens zou een identificatie (gebruikers-ID), en een datum, dat is van het type datum.

Dank je.

De vraag is gesteld op 24/02/2017 om 02:08
user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
1

In SQL Server, waardoor het beschikt over ROW_NUMBER()analytische functie, kunt u deze vraag te proberen:

SELECT t.UserID, t.date, ...other columns
FROM
(
    SELECT UserID, date, ...other columns,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY UserID ORDER BY date DESC) rn
    FROM yourTable
) t
WHERE t.rn <= 2
antwoordde op 24/02/2017 om 02:11
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more