ajax krijgen 404 niet gevonden bij het proberen om gegevens uit de database met behulp van de knop en de primaire sleutel te vinden

stemmen
39

dus ik wil de gegevens uit de database te krijgen met de knop en de primaire sleutel als volgt uit:

while($row = mysqli_fetch_array($query))
{
  echo <tr class = 'raw' id = 'data'>;
  echo  <td><button onclick = 'gettahun(.$row['kdTahun'].)' data-dismiss='modal'>#</button></td>;
  echo  <td class = 'kdTAHUN'>.$row['kdTahun'].</td>;
  echo  <td class = 'TAHUN'>.$row['tahun'].</td>;
  echo </tr>;
}

en er is gettahun functie ()

function getfakultas(pilih)
{
  $.ajax({
    type: GET,
    url: routes/getfakulas.php,
    data: {kdFakultas:pilih},
    success: function(hasil)
    {
      var result = $.parseJSON(hasil);
      $(#kdFakultas).val(result.KDFAKULTAS);
      $(#Fakultas).val(result.FAKULTAS);
      $('#kdFakultas').attr('readonly', true);
    },
    error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){
      if(xhr.status==404) {
        alert(thrownError);
     }
    }
  });
}

en mijn php te prosses ingang en data te versturen naar tekstvak is:

<?php
session_start();
$host = localhost;
$user = root;
$pass = ;
$name = buku_tahunan;

$koneksi = mysqli_connect($host,$user,$pass,$name);

if(mysqli_connect_errno())
{
  die(koneksi DB Gagal.mysqli_connect_error());
}
$kdfakultas = $_GET[kdFakultas];

$sql=SELECT * FROM `fakultas` WHERE kdFakultas = '$kdfakultas';

$query = mysqli_query($koneksi,$sql);

while($row = mysqli_fetch_array($query))
{
  $output = array('KDFAKULTAS'=>$row['kdFakultas'],
       'FAKULTAS'=>$row['nmFakultas']);
  echo json_encode($output);
}
 ?>

maar ik kreeg een foutmelding alert, het zegt niet gevonden. en in het concole zie ik deze fout: voer

dus wat is de werkelijke oorzaak van deze fout?

De vraag is gesteld op 13/12/2016 om 12:58
user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more