Firebase iOS - Track UITableView Selection

stemmen
1

Ik gebruik Firebase op Swift. Ik ben op zoek naar wat de geselecteerde van UITableView gebruiker te volgen.

 @IBOutlet weak var usernameTextField: UITextField!


  //Declare an array 
  fruits = [Apple, Pineapple, Orange, Blackberry]
  //Method to run when table view cell is tapped
  func tableView(tableView: UITableView, didSelectRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) {
        print(You tapped cell number \(indexPath.row).)
        FIRAnalytics.logEventWithName(kFIREventViewItem, parameters: [user_name:usernameTextField.text!,
          fruits_user_selected :fruits[indexPath.row]])

      }

Maar het hoeft niet bij te houden welke vrucht de gebruikersnaam geselecteerd. Na 24 uur, toont slechts sporen van de naam event kFIREventViewItem.

Afbeelding

Geen

De vraag is gesteld op 01/09/2016 om 09:52
user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more