Hoe te openen / exacte cel in de tabel te bewerken

stemmen
34

de tafel is fxml. Columns: Voornaam, Achternaam, telefoon, e-mail Ik wil graag perfom muisklik op de kolom E-mail met het oog op de exacte e-mail te bewerken. De volgende code werkt niet goed, altijd open e-mail te bewerken, niet exact cel

 table.setOnMouseClicked(new EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent>() {
De vraag is gesteld op 22/03/2016 om 18:53
user
In andere talen...                            


2 antwoorden

stemmen
0

Hier is een eenvoudig voorbeeld van hoe je een kolom bewerken in een tabelweergave. U kunt een tekstveld kolom, die de toegang van gegevens wanneer je er op klikt zal toestaan ​​gebruiken. In dit geval wordt alleen het e-kolom kan worden bewerkt.

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
import javafx.beans.property.StringProperty;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.cell.TextFieldTableCell;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;


public class JavaFXApplication7 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    TableView<Person> tv = new TableView();
    TableColumn<Person, String> fCol = new TableColumn<>();
    TableColumn<Person, String> lCol = new TableColumn<>();
    TableColumn<Person, String> pCol = new TableColumn<>();
    TableColumn<Person, String> eCol = new TableColumn<>();

    tv.setEditable(true);
    tv.getColumns().addAll(fCol, lCol, pCol, eCol);

    fCol.setCellValueFactory(data -> data.getValue().firstName);
    lCol.setCellValueFactory(data -> data.getValue().lastName);
    pCol.setCellValueFactory(data -> data.getValue().phone);
    eCol.setCellValueFactory(data -> data.getValue().email);
    eCol.setCellFactory(tc -> new TextFieldTableCell<>());

    ObservableList<Person> items = FXCollections.observableArrayList();
    Person p = new Person();
    p.email.set("[email protected]");
    p.firstName.set("Tony");
    p.lastName.set("Stark");
    p.phone.set("(555) 555-1212");

    items.add(p);

    tv.setItems(items);

    StackPane root = new StackPane();
    root.getChildren().add(tv);

    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);

    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  public class Person {
    StringProperty firstName = new SimpleStringProperty();
    StringProperty lastName = new SimpleStringProperty();
    StringProperty phone = new SimpleStringProperty();
    StringProperty email = new SimpleStringProperty();  }

}
antwoordde op 22/03/2016 om 19:20
bron van user

stemmen
0
table.setOnMouseClicked(new EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent>() {

stelt de klik handler voor de hele TableViewplaats. Op deze manier kun je geen onderscheid maken tussen de kolommen die werden aangeklikt.

U moet gebruik maken van de functie voor het bewerken door TableCellin plaats daarvan:

// Simplified Person class
public class Person {

  private final StringProperty name;

  private final StringProperty email;

  public Person(String name, String email) {
    this.email = new SimpleStringProperty(email);
    this.name = new SimpleStringProperty(name);
  }

  public final String getEmail() {
    return this.email.get();
  }

  public final void setEmail(String value) {
    this.email.set(value);
  }

  public final StringProperty emailProperty() {
    return this.email;
  }

  public final String getName() {
    return this.name.get();
  }

  public final void setName(String value) {
    this.name.set(value);
  }

  public final StringProperty nameProperty() {
    return this.name;
  }

}
TableView<Person> table = new TableView<>(FXCollections.observableArrayList(
    new Person("Darth Vader", "[email protected]"),
    new Person("James Bond", "[email protected]")));
table.setEditable(true);

Callback<TableColumn<Person, String>, TableCell<Person, String>> cellFactory = col
    -> new TableCell<Person, String>() {

      {
        // make cell itself editable
        setEditable(true);
      }

      @Override
      public void startEdit() {
        super.startEdit();
        // open dialog for input when the user edits the cell
        TextInputDialog dialog = new TextInputDialog(getItem());
        dialog.setGraphic(null);
        dialog.setHeaderText("Set new " + col.getText() + ".");
        dialog.setTitle("Edit " + col.getText());
        Optional<String> opt = dialog.showAndWait();
        if (opt.isPresent()) {
          commitEdit(opt.get());
        } else {
          cancelEdit();
        }
      }

      @Override
      protected void updateItem(String item, boolean empty) {
        super.updateItem(item, empty);
        setText(empty ? null : item);
      }

    };

TableColumn<Person, String> name = new TableColumn<>("name");
name.setCellValueFactory(p -> p.getValue().nameProperty());
name.setCellFactory(cellFactory);

TableColumn<Person, String> email = new TableColumn<>("email");
email.setCellValueFactory(p -> p.getValue().emailProperty());
email.setCellFactory(cellFactory);

table.getColumns().addAll(name, email);
antwoordde op 23/03/2016 om 08:36
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more