SQL-query selecteren om een ​​record te vinden op een bepaald aantal records

stemmen
0
Table: MyData
============================
id | Name | Surname
----------------------------
1 | AB  | ABAB
2 | CD  | CDCD
3 | EF  | EFEF
4 | CD  | CDCD
5 | CD  | CDCD
6 | AB  | ABAB
7 | CD  | CDCD 
8 | CD  | CDCD

Selecteer de idvoor het record voor een specifieke naam voor de gegeven telling dus dat wil zeggen: Eerst krijg ik de verschillende namen

AB
CD
EF

Dan zou ik graag het krijgen IDvoor de 3 optreden van elk account, zodat beginnen met AB

For name AB
Start with id = 1
eg: SELECT id FROM MyData WHERE id >= 1 Name = 'AB' and count <= 3 --Should return id=6 as there are only 2 occurrences so it should just return the last one

For name CD
Start with id = 1
eg: SELECT id FROM MyData WHERE id >= 1 Name = 'CD' and count <= 3 --Should return id=5 as record 5 contains the 3 occurrence
Set id = returned id + 1 so start id = 6
eg: SELECT id FROM MyData WHERE id >= 6 Name = 'CD' and count <= 3 --Should return id=8 as from id 6 the last occurrence is at id 8

For name EF
Start with id = 1
eg: SELECT id FROM MyData WHERE id >= 1 Name = 'EF' and count <= 3 --Should return id=3

Ik heb moeite om een ​​schone manier om dit te bereiken met ms sql vinden. Even welke gewaardeerde hulp

De vraag is gesteld op 25/11/2015 om 08:37
user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

For name AB
Start with id = 1
eg: SELECT id FROM MyData WHERE id >= 1 Name = 'AB' and count <= 3

Probeer de onderstaande vraag en veranderingen dienovereenkomstig te maken -

select top 1 id from (SELECT top 3 id FROM PPBSample WHERE id >= 1 and Name = 'AB' order by id ) as test order by id desc

NB - In de bovenstaande vraag veranderen id >= your numberen Namedienovereenkomstig, als je per eis.

antwoordde op 25/11/2015 om 09:30
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more