boon userlist niet gevonden binnen de werkingssfeer, na een test van inlogfunctionaliteit met Jmeter

stemmen
0

Ik heb een web app (met behulp van Hibernate, en ik kan niet voorkomen dat, omdat één van de punt van het examen test) voor een universiteit project in welke ik een login-functionaliteit nodig.

Nadat ik een aantal proef met Jmeter draaien (basicaly http get e post in de login) vond ik dat na 20 testen van de webapp stoppen met werken terug te keren dit bericht: boon USERLIST niet gevonden binnen de werkingssfeer Basicaly Ik moet Mysql opnieuw opstarten om de app weer aan het werk te maken.

Dit is de code van de login-functionaliteit:

<jsp:root version=2.0 xmlns:jsp=http://java.sun.com/JSP/Page
 xmlns:c=urn:jsptld:http://java.sun.com/jsp/jstl/core>
 <jsp:directive.page contentType=text/html; charset=UTF-8 />
<jsp:scriptlet>
  session.setAttribute( userList, com.ggm.hibernateConnection.DAO.getData());
</jsp:scriptlet>
<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml>
 <head>
 <title>Login Page</title>
 </head>
 <body background=sfondo_jsp2.jpg text=white link=white vlink=yellow>
 <div align = center>
 <br></br>
 <br></br>
 <h1> Benvenuto in Ggm Web Application! </h1>
 <br></br>
 <br></br>
 <br></br>
<jsp:useBean id=actualUser class =com.ggm.javaBean.LoginBean scope=session> </jsp:useBean>
 <form name=form1 method=POST>
 Username<input type=text name =loginUser></input>
 <br></br>
 Password<input type=password name =loginPassword></input>
 <br></br>
 <input type = submit value = Login></input>
 <jsp:setProperty name=actualUser property=loginUser></jsp:setProperty> 
 <jsp:setProperty name=actualUser property=loginPassword></jsp:setProperty> 
 </form>
 Non sei Registrato? Clicca <a href =registeruser.jsp>QUI</a> per registrarti! 
 <jsp:useBean id=userList scope=session type=java.util.List> </jsp:useBean>
 <c:forEach items=${userList} var=UserTable>
 <jsp:setProperty name=actualUser property=databaseUser value=${UserTable.userName}></jsp:setProperty>
 <jsp:setProperty name=actualUser property=databasePassword value=${UserTable.password}></jsp:setProperty>
 <c:if test=${actualUser.login}>
 <jsp:directive.page import=javax.servlet.http.Cookie></jsp:directive.page>
 <jsp:setProperty name =actualUser property =loginUser value =null></jsp:setProperty>
 <c:set var=authorization value=${true} scope=session ></c:set>
 <a href = poi.jsp>Ciao! sei loggato ora! Clicca qui per andare alla pagina di Inserimento POI</a>
 <c:redirect url=poi.jsp></c:redirect>
 </c:if>
 </c:forEach>
 </div>
 </body>  
 </html>
 </jsp:root>

En dit is de DAO clas voor de toegang tot de database (via sluimerstand)

package com.ggm.hibernateConnection;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
import org.hibernate.*;
import java.util.*;

public class DAO
{
  public static List<?> getData ()
  {
    SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    List<?> result = null;
    try
    {
      session.beginTransaction();
      Query query = session.createQuery(from Users);
      result = query.list();
      session.getTransaction().commit();
      query.setReadOnly(true);
      query.setMaxResults(50);
      session.flush();
      session.close();
    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return result;   
  }

}

PS: sorry voor mijn slechte Scholastic Engels.

De vraag is gesteld op 10/07/2010 om 08:23
user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
2

Het bouwen van een sessie in de fabriek mag niet gebeuren op elk verzoek. De sessie-fabriek is per-applicatie, dus bouwen (configure) slechts eenmaal, en opnieuw te gebruiken. kijk hier

antwoordde op 10/07/2010 om 12:50
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more