ssh in elastische bonenstaak en run programma: Errno 13 Permission denied

stemmen
40

Ik heb een vraag, wil ik ssh in mijn elastische bonenstaak en uit te voeren scrapyd, en het heeft fout:

exceptions.OSError: [Errno 13] Permission denied: 'dbs'

Please help me of geef me wat aanwijzingen. Dank u zeer!!!

Of als er methode die ik kan config bestand rechtstreeks in .ebextensions schrijven / .Het zou geweldig zijn

Dit is mijn terminal output:

[[email protected] ~]$ cd /opt/python/
[[email protected] python]$ source run/baselinenv/bin/activate
(baselinenv)[[email protected] python]$ scrapyd
-bash: scrapyd:命令找不到
(baselinenv)[[email protected] python]$ source ondeck/env 
(baselinenv)[[email protected] python]$ scrapyd
Unhandled Error
Traceback (most recent call last):
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/application/app.py, line 642, in run
  runApp(config)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/scripts/twistd.py, line 23, in runApp
  _SomeApplicationRunner(config).run()
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/application/app.py, line 376, in run
  self.application = self.createOrGetApplication()
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/application/app.py, line 441, in createOrGetApplication
  application = getApplication(self.config, passphrase)
--- <exception caught here> ---
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/application/app.py, line 452, in getApplication
  application = service.loadApplication(filename, style, passphrase)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/application/service.py, line 405, in loadApplication
  application = sob.loadValueFromFile(filename, 'application', passphrase)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/twisted/persisted/sob.py, line 210, in loadValueFromFile
  exec fileObj in d, d
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/txapp.py, line 3, in <module>
  application = get_application()
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/__init__.py, line 14, in get_application
  return appfunc(config)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/app.py, line 22, in application
  poller = QueuePoller(config)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/poller.py, line 13, in __init__
  self.update_projects()
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/poller.py, line 30, in update_projects
  self.queues = get_spider_queues(self.config)
 File /opt/python/run/venv/lib/python2.7/site-packages/scrapyd/utils.py, line 14, in get_spider_queues
  os.makedirs(dbsdir)
 File /opt/python/run/venv/lib64/python2.7/os.py, line 157, in makedirs
  mkdir(name, mode)
exceptions.OSError: [Errno 13] Permission denied: 'dbs'

Failed to load application: [Errno 13] Permission denied: 'dbs'
De vraag is gesteld op 25/12/2014 om 02:07
user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more