Hoe kan ik HTML-bestand openen met behulp van Java?

stemmen
50

Ik probeer HTML-bestand van de lokale (In mijn systeem) openen door het Java-programma. Ik probeerde een aantal van het programma door te breken stack overflow, maar het is niet zo veel werkt.

Voor bijvoorbeeld: Ik heb dit kleine HTML-bestand.

<html>
 <head> 
  Test Application
 </head>
 <body>
   This is test application
 </body>
</html>

Mijn Java-code:

Runtime rTime = Runtime.getRuntime();
String url = D:/hi.html;
String browser = C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe ;
Process pc = rTime.exec(browser + url);
pc.waitFor();

Elke oplossing of tips gewaardeerd.

De vraag is gesteld op 11/12/2013 om 09:05
user
In andere talen...                            


3 antwoorden

stemmen
34

Het liefst zou ik standaard browser te gebruiken

File htmlFile = new File(url);
Desktop.getDesktop().browse(htmlFile.toURI());
antwoordde op 11/12/2013 om 09:06
bron van user

stemmen
5

Hier is de code voor een methode die zich netjes mislukt.

Merk op dat de string de locatie van een kan zijn htmlbestand.

/**
* If possible this method opens the default browser to the specified web page.
* If not it notifies the user of webpage's url so that they may access it
* manually.
* 
* @param url
*      - this can be in the form of a web address (http://www.mywebsite.com)
*      or a path to an html file or SVG image file e.t.c 
*/
public static void openInBrowser(String url)
{
  try
    {
      URI uri = new URL(url).toURI();
      Desktop desktop = Desktop.isDesktopSupported() ? Desktop.getDesktop() : null;
      if (desktop != null && desktop.isSupported(Desktop.Action.BROWSE))
        desktop.browse(uri);
    }
  catch (Exception e)
    {
      /*
       * I know this is bad practice 
       * but we don't want to do anything clever for a specific error
       */
      e.printStackTrace();

      // Copy URL to the clipboard so the user can paste it into their browser
      StringSelection stringSelection = new StringSelection(url);
      Clipboard clpbrd = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      clpbrd.setContents(stringSelection, null);
      // Notify the user of the failure
      WindowTools.informationWindow("This program just tried to open a webpage." + "\n"
        + "The URL has been copied to your clipboard, simply paste into your browser to access.",
          "Webpage: " + url);
    }
}
antwoordde op 07/09/2014 om 18:01
bron van user

stemmen
0
URI oURL = new URI(url);
Desktop.getDesktop().browse(oURL);

Afgezien van dat, ervoor te zorgen dat het bestand al in de gewenste browser wordt geopend. Controleer het pictogram op het bestand, als het toont als een tekstbestand, u zou kunnen hebben al geopend met tekst bestand. Verander dus het standaard programma naar het gewenste programma.

antwoordde op 31/10/2017 om 11:42
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more